Nometnes
Nometnes, kas palīdz bērniem izzināt sevi un mācīties domāt plašāk

Doktora Haštaga diennakts vasaras nometnes 2024

Lieliskas ziņas - arī šogad vasarā piedāvāsim iespēju apmeklēt mūsu nometnes, kurās bērni mācas izprast kosmiskos likumus, aktīvi un radoši darbojas, iepazīst gan sevi gan pasauli sev apkārt. Mūsu nometnēs  mēs pret bērniem izturamies kā pret vienlīdzīgiem pieaugušajiem, tāpēc nometņu programmas tiek veidotas tā, lai bērni tajās paši varētu mācīties uzņemties atbildību par savām rīcībām, izprotot "Cēloņu un seku likumu". 

Svarīgākais par šīs vasaras nometnēm

Norises vieta: Jaunmoku pils
Dalībnieku vecums: 9 - 14 gadi
Dalības maksa vienā nometnē: 350.00 EUR
Maksimālais dalībnieku skaits katrā nometnē: 25-30 bērni.

Ja vēlaties rezervēt vietu savam bērnam mūsu nometnē tad jums ir jāaizpilda pieteikums: šeit Pēc pieteikuma aizpildīšanas mēs jums uz e-pastu nosūtīsim nometnes programmu, līgumu, aptaujas lapu, rēķinu un visu aktuālo informāciju.

Šogad organizējam 4 aizraujošas piedzīvojumu nometnes

"Jaunie aktieri"

  • Datumi: 02.06.-07.06.2024
  • Brīvu vietu nav 

Pieteikties nometnei

Šis būs lielisks piedzīvojums kura ietvaros bērniem būs iespēja kopā ar mums FILMĒT ĪSTU FILMU! Bērniem pašiem būs jāizdomā scenārijs, jākļūst par aktieriem, režisoriem, un filmētājiem! Nometnes ietvaros arī apgūsim aktiermeistarības pamatus, mācīsimies par kino tērpiem, dekorācijām, kino vēsturi un mācīsimies sevi prezentēt. 

"Izzini sevi un pasauli"

  • Datumi: 16.06.-21.06.2024
  • Brīvu vietu nav
Pieteikties nometnei

"Izzini sevi un pasauli" ir izglītojoša rakstura nometne kuras laikā mēs iedvesmojam bērnus ar interesantām lekcijām un aizraujošiem uzdevumiem. Mēs mācam bērnus sapņot lielus sapņus, tiekties tiem pretī un būt neatlaidīgiem... Tā pat mēs nometnēs daudz mācamies par ieraduma spēku un pašvērtējuma būtību. 

"Pieaugušie bērni"

  • Datumi: 30.06.-05.07.2024
  • Brīvās vietas: 6
Pieteikties nometnei

Nometnes virsuzdevums ir radīt bērniem priekšstatu par pieaugušo cilvēku pasauli. Bērniem būs iespēja pašiem strādāt nometnes piedāvātajās vakancēs vai veidot savus biznesus. Bērni mācīsies slēgt līgumus, maksāt nodokļus un viņiem būs iespēja iesaistīties politiskajās gaitās un sabiedriskās aktivitātēs...

"Detektīvu piedzīvojumi"

  • Datumi: 18.08.-23.08.2024
  • Brīvās vietas: 10

Pieteikties nometnei

Katra diena nometnē iesāksies ar stāstu par kādu pastrādātu "nedarbu". Bērnu uzdevums būs izmantojot savas dedukcijas prasmes meklēt dažādus pavedienus, lai šos noziegumus atrsinisātu... Šajā nometnē bērniem būs arī iespēja daudz un dikti spēlēt iecienīto spēli "MAFIJA". 

Kāpēc izvēlēties Doktora Haštaga nometnes? 

Lai Jums būtu vieglāk pieņemt lēmumu vai mūsu nometnes būtu atbilstošas jūsu bērniem, vēlamies jums pastāstīt par 6 principiem, uz kuriem balstās mūsu nometnes filozofija. Tie ir - Pašizaugsme, Unikalitāte, Izklaide, Ieraduma spēks, Tagadnes spēks un Aktīvs dzīvesveids. 

Pašizaugsme

Pašizaugsme mūsu nometnēs spēlē lielu lomu. Tas nozīmē, ka ar dažādu interesantu nodarbību palīdzību, mēs bērniem palīdzam saprast, ka ja viņi vēlas dzīvē gūt panākumus, ja viņi vēlas iemācīties īstenot savus sapņus, ja viņi vēlās atklāt savu unikalitāti, viņiem ir svarīgi jau no bērnības mācīties - MĒRĶTIECĪBU, DISCIPLĪNU UN NEATLAIDĪBU! 

Unikalitāte

Haštaga Filozofija māca, ka visi pasaules iedzīvotāji kopā ir kā skaista mozaīka, bet katrs atsevišķi ir unikāls mozaīkas gabaliņš... Ik katrs cilvēks ir unikāls, un katram no mums ir savas stiprās puses, mūsu uzdevums ir tās atklāt! To mēs arī palīdzam izdarīt bērniem ar dažādu izzinošu uzdevumu palīdzību, kas palīdz arī bērniem savstarpēji sadarboties citam ar citu. 

Izklaide

Izklaide bez telefoniem? Jā tieši tā. Mūsu nometnēs mēs bērnus iedvesmojam izklaidēties bez moderno tehnoloģiju palīdzības. Mēs viņiem mācam izmantot savu radošo iztēli, lai tādā veidā viņiem būtu daudz vieglāk izzināt sevi un pasauli sev apkārt! Mēs kopā ar bērniem taisām štābiņus, meistarojam plostus, veidojam aizraujošus pasākumus un kopā spēlējam jautras spēles.

Ieraduma spēks

Katru rītu nometnē mēs iesākam ar "laimes rituāliem" – Pateicību, Meditāciju, Vizualizāciju, Afermācijām, grāmatu Lasīšanu un Sportu! Mēs iedvesmojam bērnu apzināties, ka mūsu nākotni veido mūsu ieradumi! Negatīvi ieradumi, cilvēku velk uz leju, bet pozitīvi ieradumi, cilvēkam dod iespēju kļūt par savas Dvēseles kapteini un sava likteņa radītāju!

Tagadnes spēks

Kad esam mazi, lielākoties mēs visi esam “Šeit un tagad” momentā. Mūs nesatrauc nākotne, mēs nenožēlojam pagātni, mēs vienkārši baudām mirkli! Nometnēs mēs bērniem palīdzam apzināties Tagadnes spēku. Tas nozīmē, ka mūsu nometnēs laiks kā tāds neeksistē. Mēs vadāmies pēc uzdevumiem un sajūtām! Ja nodarbības laikā visus pārņem vēlme doties peldēties – tad to mēs arī darām!

Aktīvs dzīvesveids

Dzīve ir nemitīga kustība un plūsma! Haštaga nometnēs mēs esam aktīvi un dzīvespriecīgi: dodamies pārgājienos, taisām orientēšanās sacensības, spēlējam dažādas sporta spēles, kāpjam kokos, dejojam, spēlējam ķerenes, dzeram daudz ūdeni, ēdam veselīgi un mācāmies pret citiem izturēties tā, kā mēs gribētu, lai citi izturētos pret mums!

Mūsu nometņu filozofija

"Haštaga filozofija" māca, ka bērni ir radošas kosmiskas būtnes, kas ir nākušas uz planētu "Zeme" izzināt savu spēju robežas. Lai bērni būtu spējīgi augt un attīstīties, atbilstoši dabas noteiktajiem ritmiem, mūsu kā pieaugušo cilvēku uzdevums ir palīdzēt viņiem nemitīgi paplašināt savu apziņu.

Mēs varam iedvesmot bērnus atklāt savu unikalitāti un izprast savas stiprās puses.  Mēs varam palīdzēt bērniem iemācīties izvirzīt sev mērķus, un vairot viņos ticību, ka viņi ir spējīgi izvirzītos mērķus īstenot! Mēs varam ļaut bērniem sapņot, un palīdzēt viņiem, viņu sapņus īstenot.

Video no iepriekšējo gadu nometnes